acs logo www.gantep.edu.tr
pfs.gantep.edu.tr
Library - WebMail
Computer Center
INDEX - Services - Guides - Search - Links/Downloads - Local - HelpDesk
[back] /aup.php
GÜ-BİM Kabul Edilebilir Kullanım
Politikası (GÜ-BİM AUP)
Türkçe
aup-tr.php


1- Giriş

UlakNet (ULAKBIM tarafından sağlanmaktadır) Türkiye’deki üniversitelere, üniversiteler ile internet’in tümü arasında bilgisayar ağ bağlantısı sağlar. Bir UlakNet kullanıcısı olarak Gaziantep Üniversitesi ULAKBIM Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymak zorundadır. Benzer şekilde Gaziantep Üniversitesi, kullanıcılarına Gaziantep Üniversitesi Yerel Alan Ağı (GÜ-NET) bilgisayarlarına ve UlakNet’e bağlantı sağlar. Her GÜ-NET kullanıcısı bu dokümanda verilen GÜ-BİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na uymak zorundadır. Bu politika ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile tutarlı ve onu tamamlayıcı olarak tasarlanmıştır.

2- Tanımlamalar

GÜ-NET bu dokümanda Gaziantep Üniversitesi Yerel alan ağı anlamına gelmektedir ve GÜ-NET hizmetleri kullanıcıların bilgisayarla veya ağ ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayan, ağ hizmetleri ve etkinliklerinin toplamıdır. Aşağıda verilen Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Gaziantep Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi (GÜ-BİM) hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve Gaziantep Üniversitesinde çalışan diğer personeldir.

3- GÜ-BİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

GÜ-BİM Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanım için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

3.1- Gaziantep Üniversitesi GÜ-NET Ağ’ı sadece eğitim,  bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmış olup bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
3.2- Kullanıcılar ağ hizmetlerini ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sadece yasal veri aktarımı için kullanabilirler.
3.3- Kullanıcılar uygun ve gerekli olan yerlerde güvenli giriş kodları, virüs tarayıcıları, firewall’lar ve program güvenlik yamaları gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almalıdır.
3.4- GÜ-NET’e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı yada ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
3.5- Gaziantep Üniversitesi GÜ-NET ağını kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılır. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında GÜ-BİM’den gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcıyı (personel veya öğrenci) uyararak zararlı trafiğin devam etmesini ve tekrarlamasını engellemelidir.
3.6- Bölüm veya birimler; GÜ-BİM’in binalarına kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler ve ilaveler yapmamalı, ihtiyaç durumunda GÜ-BİM ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.

GÜ-NET aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:

3.7- Yetkisiz bir kişiye GÜ-BİM hizmetlerine erişim vermek,
3.8- Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta göndermek (SPAM iletiler),
3.9- Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının izin olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak,
3.10-Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını GÜ-BİM’ in izin verdiği bilgisayarların dışında kurmak ve kullanmak,
3.11-  GÜ-BİM hizmetlerinin kalitesini düşürecek veri trafiği oluşturmak,
3.12- Yasaklanmış Materyali, örneğin çirkin müstehcen yada uygunsuz resimleri üretmek yada dağıtmak,
3.13- Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlı verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek yada dağıtmak,
3.14- İftira ve karalama mahiyetinde materyal üretime yapmak yada dağıtmak,
3.15- Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (program, yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri… vb.) iletmek/yayınlamak/dağıtmak,
3.16- Diğer kullanıcılar ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak,
3.17- Yerel, Ulusal, Uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz olarak kullanmak,
3.18- Aşağıdaki tipte davranışlarda bulunmak;

a-Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak yada zarar vermek, gizlilik haklarını ihlal etmek,
b-Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz ve çalışmaları bozmak,
c-UlakNet ’in çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ısrarla kullanmak veya diğer kullanıcılara hizmet verilmesini engelleyecek biçimde trafik oluşturmak,
d-Kasten yada zayıf güvenlik nedeni ile bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan casus program yada herhangi diğer bir istenmeyen program ile efekte edilmesine sebep olmak.

4- İlave notlar:

4.1- Kullanıcılar kendilerine sadece Bilgi İşlem Merkezi yada başka bir yetkili tarafından tahsis edilen IP numaralarını kullanabilirler.
4.2- Üniversite e-posta dağıtım listeleri sadece ilgili yetkiliden alınan izin ile kullanılabilir, diğer e- posta dağıtım listeleri sadece kullanıcıların listeye dâhil olma isteğine bağlı olarak oluşturulabilir.
4.3- Akademik amaçlar için GÜ-BİM’den alınan özel izin dışında kişiler arası özel kulanımı (peer-to-peer) kesinlikle yasaktır.

5- Uyma:

5.1- Bu kullanım politikasını imzalayan taraf, yukarıda ifade edilen maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak ve kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile GÜ-BİM’ in kullanımını kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
5.2- Bu kullanım politikasını imzalayan taraf, GÜ-BİM’ in uygun gördüğü takdirde GÜ-NET servislerini kullanıcıya kapatabileceğini kabul eder.
5.3- Bu kullanım politikasını imzalayan taraf, GÜ-BİM’in bu kullanım Politikası’nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder. GÜ-BİM, politikasını ve sözleşmeyi herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen sözleşme http://wwwacs.gantep.edu.tr/aup-tr.php URL adresine postalanmasından itibaren yürürlüğe girer.
5.4- Bu kullanım politikasını kabul eden taraf bu esasları tam olarak anladığını, tanıdığını ve bu yükümlülüklere uyacağını kabul eder.

       Yine kullanıcılar tarafından 5237 sayılı TCK ile diğer mevzuatta suç sayılan bilgi alışverişi, genel ahlak ve adaba aykırı yayınlar içeren sitelere girmemeyi, IP numaralarının değiştirilmesi transferi gibi kural dışı işlemler yapmamayı, yine e-posta yoluyla kişilik haklarına saldırı niteliğinde veya Devletin Milletin Bölünmez bütünlüğü aleyhine sonuçlar doğuracak e-posta göndermemeyi, Devletin ve Ülkenin güvenliliğini tehlikeye düşürücü e-posta iletilerini yapmamayı yaptığı takdirde genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurumlarında uygulanan disiplin cezalarının verileceğini bildiğini ve belirten bu kurallara aykırı davranışta bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

KULLANICININ
TASTİK OLUNUR
Adı:
(Ad, Soyad, Unvan)

Soyadı:

 

Unvanı:

İmza

Bölümü:

 

İmzası:

 

 

IP NUMARASI:

 

 

 

MAC ADRESİ: